PRODUKTER & TJÄNSTER


Valet för dig som kund skall vara enkelt, tydligt och tryggt!


SolDriv erbjuder en helhetslösning av produkter och tjänster som enkelt och tryggt leder dig till ett ökat energioberoende och sänkta energikostnader.


Våra produkter och tjänster bygger på lång erfarenhet av energibranschen, energiteknisk utveckling och grönt entreprenörskap i samarbete med tekniskt drivna, miljö- och kvalitetssäkrade producenter tillsammans med erfarna och certifierade lokala installatörer. 


Vårt koncept förenklar din investering där vi tar ansvar för allt från förstudie och planering, projektering och rådgivning, genomförande och installation, driftförutsättningar och serviceåtaganden samt påbyggnadsprodukter/tjänster och full eftermarknadssupport.


ENKELT          TYDLIGT          TRYGGT


Våra paketlösningar gör att du får ett enkelt och tydligt erbjudande där allt ingår oavsett om du är Privat-, BRF- eller Företagskund och där du slipper ta hand om det administrativa. Detta sparar tid och gör att solcellsbeslutet blir lika enkelt som att byta elavtal.


Soldriv säljer produkter och tjänster via webben och personliga rådgivare samt framöver även via utvalda återförsäljare inom hemelektronik.


Är ni en BRF-kund? Kontakta oss direkt för ett första möte och bokning av ett utbildningstillfälle för din styrelse gällande solcellsupphandling. VI har lång erfarenhet av projektledning samt stöd med upphandling enligt AB & ABT.